Legimitation

Vi har brug for at vide, hvem du er og skal derfor bruge legitimationsoplysninger på dig.

Hvorfor: Faster Andelskasse er, som pengeinstitut, med til at bekæmpe terrorisme og hvidvaskning af penge. Som kunde i et pengeinstitut er du derfor underlagt en række krav i hvidvaskloven.
Derfor skal vi indhente og registrere din identitet og hvad dit formål med forretningsforbindelsen er og omfanget heraf.

Læs nedenstående, og se hvilke oplysninger vi skal bruge på dig:
  

Privatperson:
Pas eller kørekort og gult sygesikringsbevis
 
A/S:
Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvoraf navn på bestyrelse og direktion, samt tegningsregler fremgår.

Herudover skal de reelle ejere legitimere sig, som beskrevet under punktet "Privatperson".
 
ApS:
Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvoraf navn på bestyrelse og direktion, samt tegningsregler fremgår.

Herudover skal de reelle ejere legitimere sig som beskrevet under punktet "Privatperson".
 
I/S:
Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvoraf navn på bestyrelse og direktion, samt tegningsregler fremgår. 

Kopi af interessentskabskontrakt.

Herudover skal interessenterne legitimere sig som beskrevet under punktet "Privatperson".
 
Foreninger:
Udskrift fra CVR, stiftelsesdokument samt seneste generalforsamlingsreferat, hvori der står skrevet, hvem der kan tegne foreningen.
Herudover skal de, der kan tegne foreningen, legitimere sig som beskrevet under punktet "Privatperson".
 
Enkeltmandsvirksomhed: 
Udskrift fra CVR. 

Herudover skal vedkommende legitimere sig, som beskrevet under punktet "Privatperson".
 

Faster skal bruge følgende legitimation.
Her kan du læse mere om hvidvask og terrorfinansiering.
Pjece fra Finansrådet: "Husk legitimation - når du går i dit pengeinstitut".

Som kunde hos Faster får du ...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig ...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.