Aldersopsparing

Aldersopsparing er en ikke skattebegunstiget opsparingsform, som udbetales skattefri på én gang eller i portioner. Der kan indbetales kr. 28.600 (2015). Udbetaling kan tidligst ske pensionudbetalingsalder.

Afkastet på en aldersopsparing beskattes med 15,3% (2015)

Aldersopsparingen er en vigtig del af opsparingen til din alderdom og kombineres typisk med en ratepension og en livrente.

KONTOVILKÅR
Udover Fasters ”Almindelige forretningsbetingelser” gælder følgende:

  • Aldersopsparingen kan oprettes af alle personer under 75 år
  • Opsparingen indsættes på en konto, som anbringes kontant eller i værdipapirer
  • Indbetalingen afhænger at din alder. Kontakt en kunderådgiver for at høre nærmere
  • Indbetalingen er ikke fradragsberettiget
  • Afkast på kontoen bliver kun beskattet med 15,3%
  • Udbetaling af aldersopsparingen afhænger af oprettelsestidspunktet
  • Aldersopsparingen udbetales som et engangsbeløb, men kan deludbetales
  • Ved hel eller delvis ophævelse i utide betales en udgift på 20% til staten
  • Renten er variabel og tilskrives årligt bagud
Ønsker du at vide mere om Aldersopsparing i Faster, er du velkommen til at kontakte en rådgiver. Du kan også orientere dig om aktuelle priser i vores prisbog.
Pension

Vi hjælper dig med at få overblik over pensionen

Erhverv

Med udgangspunkt i din situation kan vi sammen skabe de bedste vilkår for vækst, nye ideer og en solid forretning. Vi tager hånd om din virksomheds økonomi og hjælper med overblikket.

Dit erhverv og din pension går hånd i hånd

Du er i midtpunkt og vi hjælper med at sikre fremtiden

Laila Frandsen,
Rådgiver

Som kunde hos Faster får du...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.