Generalforsamling og årsrapport

Kære andelshaver

Klik her, for at se årsrapport, videoer mm., som opdateres i henhold til nedenstående forløb.

Frosten bider i vores kinder, når vi træder udenfor en dør. Udenfor døren titter solen også frem og dagene bliver længere. Det betyder, at foråret nærmer sig og det samme gør den årlige generalforsamling.

Desværre er Corona-virussen stadig iblandt os, og vi bliver derfor nødt til at tænke på andre måder, hvorpå vi kan afholde generalforsamling og valgmøde.

Hele forløbet vil foregå virtuelt, og vi kan allerede nu oplyse, at den endelig generalforsamling bliver den 23. marts 2021 og vil forløbe på samme måde som i 2020.

Følgende datoer vil vi gerne bede dig om at sætte i kalenderen, så du har mulighed for at deltage.

12. februar 2021:
Kandidat opstilling til repræsentantskabet i valgkreds Vest og Øst. Følgende er på valg:
Vest:
Tømrermester Karl Ejler Andersen, modtager genvalg
Gårdejer Bent Kjær, modtager ikke genvalg
Manager Jan Vestergaard, modtager genvalg
Økonomi- og IT-chef, Merete Bilberg, modtager genvalg
Gårdejer Jørgen S. Madsen, modtager genvalg
Gårdejer Jakob Bonde, modtager genvalg
Øst:
Formand Ivor Palmer Jørgensen, modtager genvalg
Fuldmægtig Mathilde H. Bausager, modtager genvalg

Man får mulighed for, at tilkendegive, at man ønsker at stille op til valg, eller man kan foreslå en person/andelshaver, som man ser som en mulig kandidat ved at sende en mail til info@faster.dk

Der vil være deadline for tilkendegivelse senest mandag den 22. februar kl. 8.00.

9. marts 2021:
Videoer uploades på www.faster.dk med følgende emner:

- Regnskab for 2020 offentliggøres
- Formandens beretning
- Direktionens fremlæggelse af regnskabet
- Kandidater, der stiller op til valg til repræsentantskabet fra Vest og Øst.
Hvis kandidaten ikke ønsker et videoklip, kan der i stedet for fremsendes et billede med angivelse af navn, stilling, bopæl, og hvad kandidaten ønsker at bidrage med.
Deadline for spørgsmål til årsrapporten 2020 vil være den 22. marts kl. 8.00 på info@faster.dk

16. marts 2021:
Stemmesedler til valg af repræsentantskab udsendes i Netbanken. (Da kun Niels Ladekjær nåede at tilkendegive sig rettidig, er en afstemning ikke nødvendig. )
Stemmesedler til godkendelse af årsrapport og lønpolitik udsendes i Netbanken.
Andelshavere uden Netbank kan kontakte os på info@faster.dk 

23. marts 2021:
Regnskab, formandens beretning og direktørens fremlæggelse af regnskabet vil være fortsat tilgængeligt på hjemmesiden sammen med følgende:

- video af direktionen, som gennemgår indkomne spørgsmål.
- offentliggørelse af valgresultat for Vest og Øst
- offentliggørelse af afstemningsresultater for generalforsamlingen.

Som kunde hos Faster får du...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.