Om os

Faster er en selvstændig andelskasse, som anvender langt de fleste funktioner og kan tilbyde produkter, der findes i et moderne pengeinstitut.

Vores primære kunder er private, landbrug og mindre erhverv. Kunderne betjenes fra egne lokaler og af veluddannede og motiverede medarbejdere.

Faster er en selvstændig andelskasse, som råder over langt de fleste funktioner og kan tilbyde produkter, der findes i et moderne pengeinstitut i dag.

Vi har gennem mange år anvendt princippet om, at vores kunder skal behandles ens prismæssigt, dvs. vi handler ikke om rente- og gebyrsatser. Dette skal forstås således, at vi giver samme rente til vore indskydere uanset størrelsen af deres indestående, ligesom vore lånekunder betaler samme rente uanset lånestørrelsen. Lånerenten vil dog være afhængig af sikkerhedsstillelse.

Som kunde er du tilknyttet en fast kunderådgiver, som lægger vægt på at kende dig og dine forhold samt yde en god service.

Hvordan er vi blevet til?

Den 28. maj 1919 afholdtes stiftende generalforsamling for Faster Andelskasse, og første åbningsdag var den 15. juli samme år. På det tidspunkt var der startet mange andelskasser landet over - og flere kom efter.

I december 2019 blev Andelskassen Oikos slået sammen med Faster Andelskasse.

Der var et stort behov for andelskasserne!
Bønderne kunne godt få lov at sætte deres penge i bankerne - derimod kneb det, når de samme ville låne driftskapital til landbruget. Derfor besluttede bønderne her på egnen at stå sammen og være solidariske ved at oprette deres eget pengeinstitut. På denne måde søgte man at løse de daglige økonomiske pengesager i fællesskab.

Faster er omfattet af Garantifonden, der dækker indskud op til 750.000 kr. pr. kunde. Herudover er særlige indlånsformer (pensionsopsparing, børneopsparing m.m.) uden beløbsbegrænsning dækket.

Se vores jubilæumsavis, heri finder du nogle gode fortællinger omkring Faster i anledning af vores 100 års jubilæum i 2019.

Vi har gennem mange år anvendt princippet om, at vores kunder skal behandles ens prismæssigt, dvs. vi handler ikke om rente- og gebyrsatser. Dette skal forstås således, at vi giver samme rente til vore indskydere uanset størrelsen af deres indestående, ligesom vore lånekunder betaler samme rente uanset lånestørrelsen. Lånerenten vil dog være afhængig af dine aktivers friværdi.

Som kunde er du tilknyttet en fast kunderådgiver, som lægger vægt på at kende dig og dine forhold samt yde en god service.

Faster er omfattet af Garantifonden, der dækker indskud op til 750.000 kr. pr. kunde. Herudover er særlige indlånsformer (pensionsopsparing, børneopsparing m.m.) uden beløbsbegrænsning dækket.

Dig som midtpunkt

Jeg tager mig af mine medarbejdere, så de kan tage sig af dig.

Jan Kirkensgaard,
Direktør

Som kunde hos Faster får du ...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig ...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.