Års- og halvårsrapport

Årsrapporten 2019

2019 blev igen et fornuftigt år, hvor vi for 8. år i træk kunne præstere et tilfredsstillende resultat under hensyntagen til Faster Andelskasses følgende væsentlige poster i regnskabet: 100-års fødselsdag, samt store sammenlægningsomkostninger til revisor og advokat og ikke mindst væsentlige udgifter til opgradering af alarmanlæg, samt tab i forbindelse bankrøveriet den 3. januar 2019.

Vi havde et spændende og travlt år 2019. Den 20. december sluttede året med gennemførsel af en sammenlægning med Andelskassen Oikos.

Faster Andelskasse er fortsættende pengeinstitut, mens Andelskassen Oikos fortsætter som binavn.

På udlånssiden og med fortsat baggrund i den skærpede konkurrence nåede vi ikke den samlede budgetterede udlånsstigning, hvilket er mindre tilfredsstillende. Vi er dog sikre på at sammenlægningen samt forøget aktivitet sidst i 2019 vil betyde vækst i udlånet i 2020.

Der har igen i 2019 været stigninger i indlån samt en stor interesse for vores puljeprodukter.

Driftsresultatet for 2019 blev efter skat på 727 t.kr. Det betyder, at vi fortsat er solide, og at vores kapitalprocent pr. 31.12.2019 udgør 20,0 %. Dermed står vi fremover godt i forhold til blandt andet de gældende NEP krav.

Regnskabsåret 2019 forløb godt på trods af den mindre udlånsvækst end forventet. Vi kan igen som lokal og ansvarsbevidst andelskasse glæde os over en stor interesse fra flere nye kundeemner. Vi er yderst bevidste om ikke at gå på kompromis med vores principper for kreditvurdering og solide forretningskoncept.

Fejringen af Fasters 100-års fødselsdag i 2019 med mange gode familieaktiviteter gav os positive tilbagemeldinger, og i 2019 fortsatte arbejdet med at vise lokal, social forståelse og nærvær – både overfor kunder og foreninger. Vi formåede at fastholde vores konkurrencedygtige priser på lån og kreditter.

2019 blev, modsat 2018, et godt aktieår for de fleste, og afkastene på puljeprodukterne kom vores kunder til gode. Disse produkter er rigtig gode for vores kunder, ikke mindst fordi vi har muligheden for langsigtet optimering af pensionsafkastet. Vi fastholder desuden – via vores fine udvalg af kundeprodukter – gode rådgivningsmuligheder og dermed mulighed for øget kontakt mellem kunder og rådgivere i Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos.

Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos oplever stor opbakning fra vores kunder i forhold til vores fælles fortsatte selvstændighed, hvilket betyder meget for medarbejdere, direktion, bestyrelse og repræsentantskab. Det medvirker helt klart til, at alle altid yder deres bedste til gavn for kunder og andelshavere - og dermed Andelskassen.

Vi vil derfor slutte af med at takke vore kunder, andelshavere og medarbejdere for den store opbakning, der vises Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos.

Tidligere rapporter:

Årsrapport

Årsrapporten 2018

2018 blev et fornuftigt år, hvor vi for 7. år i træk kunne præstere et solidt og tilfredsstillende resultat. Men med baggrund i den skærpede (lokale) konkurrence nåede vi desværre ikke den budgetterede udlånsstigning, hvilket er mindre tilfredsstillende. Det vil vi i 2019 forsøge at ændre ved nye tiltag med bl.a. et mere tidssvarende rentesystem.

Driftsresultatet for 2018 blev efter skat på 2.083 t.kr. Det betyder, at vi fortsat er meget solide, og at vores kapitalprocent pr. 31.12.2018 udgjorde hele 21,5 %. Dermed står vi fremover godt i forhold til blandt andet gældende NEP krav.

Der har igen i 2018 været gode stigninger i indlånet og god interesse for vores puljeprodukter.

Vi åbnede i 2017 en lille deltidsbemandet filial i Lem, og det glæder os at være blevet modtaget positivt. Det er dejligt når lokale familier vælger at være kunder hos os. Vi vil arbejde positivt for at få flere nye kunder i 2019, så der efterhånden kan komme en fornuftig drift af filialen.

Regnskabsåret 2018 forløb godt på trods af mindre udlånsvækst end forventet. Vi kan igen som lokal andelskasse glæde os over en stor interesse fra nye kundeemner. Det giver os positiv vækst, selv om der er hårde konkurrencevilkår. Vi er yderst bevidste om ikke at gå på kompromis med vores principper for kreditvurdering og solide forretningskoncept.

Også i 2018 fortsatte arbejdet med at have lokal forståelse og nærvær – både overfor kunder og foreninger. Derfor fastholdt vi vores gode og lave priser på lån og kreditter og støtter op om de lokale foreninger. På indlånssiden oplever vi god interesse og en fin fremgang for vores puljeprodukter på pensionsordninger. Pr. 31.12.2018 har vores kunder et indestående i puljer på 19,3 mio. kr.

Selvom 2018 var et dårligt aktie år for de fleste, så vil puljeproduktet uden tvivl komme vores kunder til gode, når vi har muligheden for langsigtet optimering af pensionsafkastet. Det giver en forbedret og god rådgivningsmulighed for øget kontakt mellem kunder og ansatte i Faster Andelskasse.

Faster Andelskasse oplever stor opbakning fra vores kunder i forhold til vores fortsatte selvstændighed, hvilket betyder meget for medarbejdere, direktion, bestyrelse og repræsentantskab. Det medvirker helt klart til, at alle altid yder deres bedste til gavn for kunder og andelshavere; og dermed Faster Andelskasse.

Vi vil derfor slutte af med at takke vore kunder, andelshavere og medarbejdere for den store opbakning, der vises Faster Andelskasse.

2017 er spændende med blandt andet nyt filial i Lem, læs rapporten her.

Årsrapport 2017

Alle gode gange fem med endnu et positivt resultat i 2016 på 1.144 t.kr. efter skat.

Årsrapport 2016

Det er med tilfredshed, at vi for fjerde år i træk kan præsentere et positivt resultat for Faster Andelskasse.

Årsrapport 2015

2014 blev Faster Andelskasses driftsresultat før skat på 1,91 mio. kr. og dermed tredje år i træk med positiv
indtjening. Faster Andelskasse er med en solvens på 24,0 % fortsat blandt de bedste pengeinstitutter i Danmark.

Med baggrund i nuværende konkurrenceforhold, vores enkle forretningskoncept, den lokale forståelse og nærvær, finder vi resultatets størrelse tilfredsstillende.

Årsrapport 2014

Faster Andelskasse oplever en stærk opbakning fra vores kunder, også i forhold til vores selvstændighed. Det glæder os, og vi tror på, at det er vigtigt at fastholde forretningsmodellen, selvom det med de gældende regler kanvære en udfordring at være et mindre pengeinstitut.

Årsrapport 2013

Det blev endnu et krævende år for Faster Andelskasse – heldigvis oplevede vi flere lyspunkter, som bekræftede os i nødvendigheden af vor fortsatte eksistens som lokal og selvstændig pengeinstitut til gavn for kunderne og lokalområdet.

Årsrapport 2012

Halvårsrapport

Spørgsmål?

Er der noget der giver anledning til tvivl er du velkommen til at kontakte mig

Jan Kirkensgaard,
Direktør

Som kunde hos Faster får du...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.