Årsrapport

Årsrapporten 2018

2018 blev et fornuftigt år, hvor vi for 7. år i træk kunne præstere et solidt og tilfredsstillende resultat. Men med baggrund i den skærpede (lokale) konkurrence nåede vi desværre ikke den budgetterede udlånsstigning, hvilket er mindre tilfredsstillende. Det vil vi i 2019 forsøge at ændre ved nye tiltag med bl.a. et mere tidssvarende rentesystem.

Driftsresultatet for 2018 blev efter skat på 2.083 t.kr. Det betyder, at vi fortsat er meget solide, og at vores kapitalprocent pr. 31.12.2018 udgjorde hele 21,5 %. Dermed står vi fremover godt i forhold til blandt andet gældende NEP krav.

Der har igen i 2018 været gode stigninger i indlånet og god interesse for vores puljeprodukter.

Vi åbnede i 2017 en lille deltidsbemandet filial i Lem, og det glæder os at være blevet modtaget positivt. Det er dejligt når lokale familier vælger at være kunder hos os. Vi vil arbejde positivt for at få flere nye kunder i 2019, så der efterhånden kan komme en fornuftig drift af filialen.

Regnskabsåret 2018 forløb godt på trods af mindre udlånsvækst end forventet. Vi kan igen som lokal andelskasse glæde os over en stor interesse fra nye kundeemner. Det giver os positiv vækst, selv om der er hårde konkurrencevilkår. Vi er yderst bevidste om ikke at gå på kompromis med vores principper for kreditvurdering og solide forretningskoncept.

Også i 2018 fortsatte arbejdet med at have lokal forståelse og nærvær – både overfor kunder og foreninger. Derfor fastholdt vi vores gode og lave priser på lån og kreditter og støtter op om de lokale foreninger. På indlånssiden oplever vi god interesse og en fin fremgang for vores puljeprodukter på pensionsordninger. Pr. 31.12.2018 har vores kunder et indestående i puljer på 19,3 mio. kr.

Selvom 2018 var et dårligt aktie år for de fleste, så vil puljeproduktet uden tvivl komme vores kunder til gode, når vi har muligheden for langsigtet optimering af pensionsafkastet. Det giver en forbedret og god rådgivningsmulighed for øget kontakt mellem kunder og ansatte i Faster Andelskasse.

Faster Andelskasse oplever stor opbakning fra vores kunder i forhold til vores fortsatte selvstændighed, hvilket betyder meget for medarbejdere, direktion, bestyrelse og repræsentantskab. Det medvirker helt klart til, at alle altid yder deres bedste til gavn for kunder og andelshavere; og dermed Faster Andelskasse.

Vi vil derfor slutte af med at takke vore kunder, andelshavere og medarbejdere for den store opbakning, der vises Faster Andelskasse.

 

Tidligere rapporter:

- Årsrapport 2017

- Årsrapport 2016

- Årsrapport 2015

- Årsrapport 2014

- Årsrapport 2013

- Årsrapport 2012

Spørgsmål?

Er der noget der giver anledning til tvivl er du velkommen til at kontakte mig

Jan Kirkensgaard,
Direktør

Som kunde hos Faster får du...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.