Ledelse Kompetenceprofil

Bestyrelsen for FasterOikos skal sammensættes på en måde, som sikrer tilstedeværelsen af flest mulige af nedenstående kvalifikationer og kompetencer. Dette skal sikre, at FasterOikos udvikler sig stabilt og tilfredsstillende for andelshavere, kunder, ansatte og andre interessenter.

Sammensætningen vil ske i henhold til gældende lovkrav og regler, som følger af den finansielle virksomhedslovgivning, samt hensyntagen til anbefalinger for god selskabsledelse.

Antallet af bestyrelsesmedlemmer skal sikre, at bestyrelsen rummer de kompetencer og erfaringer, som er nødvendige for, at bestyrelsen kan varetage de ledelsesmæssige opgaver og det ansvar, der påhviler en kompetent bestyrelse.

Det er ligeledes forventningen, at bestyrelsens sammensætning giver konstruktive debatter, samt effektive beslutningsprocesser.

Der tilstræbes mangfoldighed i relation til alder og køn. FasterOikos har en mangfoldighedspolitik.

Bestyrelsens samlede kompetencer vurderes som summen af de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer, da bestyrelsen fungerer fælles – det vil sige kollektivt. Det betyder også, at et bestyrelsesmedlem ikke skal opfylde samtlige kriterier. Vurderinger sker løbende.

  • Ledelseskompetencer – ledelseserfaring, strategi, risikostyring, eksekvering, kontrol forståelse af alternative forretningsmodeller og erfaring med ledelse af strategiprocesser
  • Personlige kompetencer - integritet, systematisk tankegang, analytisk beslutningskraft, forhandlings- og kommunikationsevner, evnen til at støtte og give konstruktiv kritik til ledelsen – engagement og arbejdsmæssige ressourcer
  • Bestyrelseskompetence – gerne erfaring med bestyrelsesarbejde, forståelse, viden
  • Forretningskompetence – evne til at omsætte ideer til forretning via ledelse og forfølge opnåelse af dette
  • Økonomikompetence – evne til at forstå og respektere økonomiske forhold
  • Faglig kompetence – kendskab til den finansielle sektor og dens konkurrenceforhold
  • Almen kompetence - indsigt i samfundsforhold, indsigt i erhvervslivets forhold – generelt og på brancheniveau, indsigt i den private sektors forhold
  • Øvrige kompetencer – personlighed, analytisk, bred kontaktflade, tid og godt engagement
  • Risikostyring - viden om og gerne erfaring med risikostyringsmodeller, risikometoder. Herudover kommer viden om kreditrisiko, modpartsrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko, operationel risiko og forsikringsrisiko

Vedtaget på bestyrelsesmødet i FasterOikos den 20. august 2014
Svend Vestergaard
Per Hindhede
Karl Ejler Andersen
Poul Fomsgård Jensen
Henrik Engell Petersen

Som kunde hos Faster får du ...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig ...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.