Privatlivspolitik for mobilbank

Privatlivspolitik - vilkår for behandling af personoplysninger

 

Disse vilkår for behandling af personoplysninger (”Vilkårene”) gælder for app’en ”Faster Andelskasse - Mobilbank”, der udbydes af Faster Andelskasse, CVR nr. 2176 9916, Højevej 18, Astrup, 6900 Skjern.

Faster Andelskasse er dataansvarlig for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger i relation til din brug af Faster Andelskasse - Mobilbank.

Mobilbanken er udviklet af Bankernes EDB Central (BEC), der er Faster Andelskasses datacentral og dermed databehandler for Faster Andelskasse.

Vilkårene supplerer de generelle vilkår for brug af Faster Andelskasses Netbank, der fremgår af aftalen om netbank indgået mellem dig og Faster Andelskasse.

 

 

1. Indsamling af personoplysninger

1.1 Automatisk indsamlede oplysninger

Når du bruger Faster Andelskasse - mobilbank, indsamler eller behandler vi en række oplysninger, som vi modtager fra din mobiltelefon, tablet eller anden benyttet enhed. Oplysningerne omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

 • IP-adresse
 • enhed id eller entydig identifikation
 • oplysninger om enheden: producent, mærke, model, hardware navne, skærm opløsning, sprog
 • styresystem version
 • app type og version
 • tidspunkt for logon
 • tidspunkt for diverse hændelser, f.eks. godkendelsen af en betaling
 • brugernummer

For at hjælpe med at beskytte dig mod svindel og misbrug af dine personoplysninger, kan vi indsamle personoplysninger om dig og din interaktion med Faster Andelskasse - mobilbank. Vi kan også evaluere din mobiltelefon eller anden enhed for at identificere skadelig software eller aktiviteter.

 

1.2 Personoplysninger, som du selv afgiver

Vi indsamler og opbevarer alle personoplysninger, som du afgiver, når du bruger Faster Andelskasse - mobilbank, herunder men ikke begrænset til, de oplysninger du afgiver, når du anvender Faster Andelskasse - mobilbank, når du gennemfører betalinger til en tredjepart, skriver til din rådgiver, mv.

 

1.3 Indsamling af personoplysninger fra andre kilder

Vi kan også indhente personoplysninger om dig fra tredjeparter såsom SKAT og identitetsverifikationstjenester. Indhentelse af oplysninger fra SKAT kræver din forudgående accept via NemID godkendelse.

 

 

1.4 Oplysninger om geo-lokation

Når du benytter Faster Andelskasse - mobilbank, kan vi modtage oplysninger om din placering og din mobile enhed, herunder et entydigt id til din enhed. Vi kan bruge disse oplysninger til at give dig lokalisationsbaserede tjenester, såsom placering af bankfilialer/hæveautomater, søgeresultater og andet personligt indhold. Vi behandler kun oplysninger om din placering, mv., hvis du anmoder om brug af de funktioner i Faster Andelskasse - mobilbank, som kræver det, eller du har givet særskilt samtykke hertil. De fleste mobile enheder gør det muligt at kontrollere eller deaktivere placeringstjenester i enhedens indstillingsmenu, hvis du ikke længere ønsker, at vi indsamler disse oplysninger om dig.

 

1.5 Andre funktioner i Faster Andelskasse - mobilbank

Visse funktioner i Faster Andelskasse - mobilbank kræver adgang til dit kamera eller behandling af kontaktoplysninger i din mobile enhed. Vi behandler alene oplysninger i disse sammenhænge, hvis du forinden har givet dit samtykke hertil.

 

2. Behandlingens formål

Vi bruger de personoplysninger, som vi indsamler om dig, til følgende formål:

 • behandling af transaktioner og fremsendelse af meddelelser om dine transaktioner
 • lagring og visning af data for dig og de pengeinstitutmedarbejdere, som måtte have behov for at se dine data for at kunne varetage dit kundeforhold, fx. behandle din ansøgning eller yde rådgivning, bekræfte din identitet, mv.;
 • gennemførelse af kreditvurdering i forbindelse med fx indsendte låneansøgninger;
 • opkræve aftalte gebyrer;
 • at opdage, forebygge og/eller afhjælpe svig eller andre potentielt forbudte eller ulovlige aktiviteter, samt at styre risici og beskytte vores it-infrastruktur, herunder fejlfinding;
 • at forebygge, opdage og afhjælpe overtrædelser af gældende brugeraftaler og politikker;
 • at yde målrettet markedsføring og produkttilbud til dig, hvis du har givet særskilt samtykke til at modtage markedsføring fra os;
 • at kontakte dig via de kanaler, som du har angivet i Netbank;
 • information og varsling af ændringer i Vilkårene samt Netbanks brugervilkår

Personoplysninger indsamles endvidere for at kunne tilbyde dig en effektiv, sikker og brugervenlig oplevelse.

Vi sletter eller anonymiserer dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at behandle eller opbevare dem til et eller flere af ovenstående formål eller for at opfylde de lovgivningsmæssige krav, som vi er underlagt.

 

 

3. Opbevaring og beskyttelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares i Danmark. For at begrænse risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse og ændringer, beskytter vi dine personoplysninger med tekniske, fysiske og administrative sikkerhedsforanstaltninger. Nogle af de sikkerhedsforanstaltninger, vi bruger, er firewalls og datakryptering, fysiske adgangskontrol til vores datacentre, og godkendelse via NemID i vores Faster Andelskasse – mobilbank.

 

4. Videregivelse af dine personoplysninger

4.1 Betalinger og overførsler

Når du betaler regninger og overfører penge via Faster Andelskasse - mobilbank, videregiver vi relevante personoplysninger til modtageren og dennes pengeinstitut. Der videregives kun de oplysninger, som er nødvendige for at fuldføre transaktionen, såsom dit navn, konto-id, adresse, eller andre nødvendige oplysninger for at fremme pålideligheden og sikkerheden i transaktionen.

 

5. Cookies

Mobilbanken benytter en sessions-id cookie. Denne cookie indeholder et unikt nummer (sessions-id). Nummeret bruges af systemet til at identificere dig som bruger, så længe systemet betjenes. Sessionscookien bliver fjernet, når du logger af Faster Andelskasse - mobilbank.

Faster Andelskasse - mobilbank kan, såfremt du ønsker det, huske dit brugernummer til næste login. Brugernummeret lages i Faster Andelskasse - mobilbankens indbyggede database, og bliver ikke fjernet, når du logger af Faster Andelskasse - mobilbank. Du kan undgå dette eller få slettet allerede registrerede oplysninger ved i login billedet at fjerne fluebenet i feltet ”Husk bruger”.

 

6. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. I tilfælde heraf vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede til at behandle dine personoplysninger på et andet grundlag eller er forpligtede hertil i henhold til lovgivningen. Du skal være opmærksom på, at du måske ikke længere vil have mulighed for at anvende Faster Andelskasse - mobilbank, hvis du tilbagekalder dit samtykke.

 

7. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til hos Faster Andelskasse at kontakte Direktør Jan Kirkensgaard på telefon 96487018 eller mail jki@faster.dk.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade, 28, 5., 1300 København K.

 

8. Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende Vilkårene, er du velkommen til at kontakte Faster Andelskasse på telefon 96487000 eller mail info@faster.dk eller rette direkte henvendelse til din rådgiver.

Spørgsmål til persondata og cookies

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Kevin Ehmsen,
Compliance- og risikoansvarlig

Som kunde hos Faster får du ...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig ...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.