Få en konto hos FasterOikos

Som kunde eller kommende kunde i FasterOikos er der mulighed for forskellige typer af konti.

Det skal være nemt at vælge den helt rigtige kontotype. Vi forsøger derfor at hive tvivlen ud af beslutningen.

Konti

En privatkonto er lønkontoen for alle privatkunder i Faster.

Privatkontoen er en konto, som kan oprettes af alle over 18 år.

Til kontoen kan der udleveres diverse korttyper. Derudover kan der tilknyttes Nem-konto og betalingsservice samt evt. trækningsret.

Udover Fasters "almindelige forretnings betingelser" gælder nedestående

 • Kontoen kan være din Nem-konto
 • Der kan tilknyttes betalingskort
 • Der kan tilmeldes betalingsservice aftaler
 • Renten er variabel og tilskrives kvartalsvis bagud
 • Der kan stilles særlige krav til kundeforholdet

Med en budgetkonto skaber du overblik over dine faste udgifter. Du sikrer dig dermed, at der løbende bliver indbetalt til kontoen, så der er penge til dine udgifter.

Ønsker du selv, at styre dit budget, så kan du gøre det via din Netbank. Til budgetkontoen i Netbank er der knyttet et skema, som gør det nemt og overskueligt for dig. Dette er gratis for dig.

Hvis du synes at budgettet virker uoverskueligt, tilbyder vi i Faster at hjælpe dig med at ajourføre dit budget, når du har ændringer i dine faste udgifter

 • Der skal indbetales/overføres regelmæssigt til kontoen.
 • Indbetalingerne til kontoen skal dække de budgetterede udgifter.
 • Kontosaldoen må ikke være negativ i mere end max. 4 måneder i løbet af det kommende år.
 • Betalinger fra budgetkontoen oprettes som betalingsservice aftaler hvis muligt.
 • Budgetskemaet revideres og tilrettes én gang årligt i samarbejde med Faster mod betaling af et fast årligt gebyr.
 • Det er kontohavers ansvar, at give Faster besked om ændringer.
 • Budgettet kan følges i Netbank, men rettelser kan alene fortages af en medarbejder i Faster.
 • Er du under 30 år er det gratis at få Faster til at ajourføre dit budget.

Kontovilkår
Udover Fasters "almindelige forretnings betingelser" gæler nedestående

 • Kontosaldoen må ikke være i negativ
 • Kontohaver opretter og vedligeholder selv de faste overførsler til og fra budgetkontoen - bortset fra ydelser på lån i Faster
 • Kontohaver sørger selv for opfølgning på budgettet
 • Budgettet registreres og ajourføres i Netbank, hvor der er mulighed for, at sammenligne budgetterede udgifter med de faktiske udgifter
 • Til kontoen kan der til knyttes kort.

Få ekstra fordele på din konto, hvis du er andelshaver i Faster.

Se her hvad det betyder at være andelshaver

Udover Fasters "almindelige" forretningsbetingelser gælder følgende:

 • Du skal være andelshaver i Faster
 • Der kan frit opspares på kontoen - intet minimum eller maksimumindskud
 • Der kan frit hæves på kontoen
 • Der udleveres ikke betalingskort til kontoen
 • Der kan ikke tilmeldes betalingsservice aftaler, ligesom faste overførsler fra kontoen ikke må registreres
 • Renten er variabel og tilskrives årligt bagud

Basal indlåns- og betalingskonto, kan oprettes af alle over 18 år.

Der tilbydes Basal Indlånskonto eller Basal Betalingskonto.

 

Se priserne for Basal indlåns- og betalings konto i prisbogen

Kontovilkår for Basal indlånskonto
Udover Fasters "almindelige forretnings betingelser" gælder nedestående

 • Der kan tilknyttes et debetkort med saldokontrol
 • Kontoen kan være din Nem-konto
 • Renten er variabel og tilskrives kvartalsvis bagud
 • Der stilles særlige krav til kundeforholdet

Kontovilkår for Basal betalingskonto
Udover Fasters "almindelige forretnings betingelser" gælder nedestående

 • Der kan tilknyttes et debetkort med saldokontrol
 • Kontoen kan være din Nem-konto
 • Der kan tilmeldes betalingsservice aftaler
 • Renten er variabel og tilskrives kvartalsvis bagud
 • Der stilles særlige krav til kundeforholdet

Se mulighederne for opsparingskonto i Faster og kaldet indlån med opsigelse herunder.

Kontoen er en opsparingskonto, hvor den skal opsiges 12 måneder, før der kan udbetales fra kontoen.

Kontovilkår

Udover de "almindelige forretningsbetingelser" gælder nedestående:

 • Der kan altid indsættes på kontoen
 • Der er ingen beløbsgrænser
 • Renten er variabel og tilskrives årligt bagud
 • Beløb der ønskes hævet, opsiges i FasterOikos 12 måneder før udbetaling
 • Ved hævning på kontoen uden opsigelse betales der dekort af det hævede beløb i henhold til de gældende dekortsatser i FasterOikos
 • Følgende kan hæves uden forudgående opsigelse og betaling af dekort:
  • Sidste rentetilskrivning
  • Overførsel til skattebegunstiget opsparing
  • Huskøb
  • Bilkøb
  • Byggeri
  • Køb af værdipapirer gennem FasterOikos

En børneopsparing er for dig, der gerne vil hjælpe dit barn økonomisk godt på vej til, når barnet f.eks. skal have kørekort eller flytte hjemmefra.

Kontovilkår
Udover Fasters "almindelige forretnings betingelser" gælder nedestående

 • Kontoen skal være oprettet inden udgangen af det kalenderår, hvori barnet fylder 14 år
 • Kontoen kan oprettes af enten forældre, bedste- eller oldeforældre
 • Kontoen må tidligst udløbe ved barnets fyldte 14. år og må længst bindes til udgangen af det år barnet fylder 21 år
 • Evt. forlængelse skal være minimum 7 år indenfor de før nævnte rammer
 • Der kan max. indbetales kr. 6.000 pr. år og i alt kr. 72.000
 • Indbetalinger betragtes skattemæssigt som en gave
 • Investeringsmulighed fra kontoen
 • Renter og andet afkast er skattefrie i bindingsperioden
 • Renten er variabel og tilskrives årligt bagud
 • Hvert barn må kun have én børneopsparing

Børnegavekontoen kan f.eks. oprettes af en bedsteforældre, som ønsker, at lave en opsparing til sit barnebarn/børnebørn.

Kontoen er en bunden opsparing, som skal oprettes inden udgangen af det år, hvor barnet fylder 14 år.

Bindingperioden på kontoen er minimum 7 år og maksimum til udgangen af det kalenderår, hvor kontohaver fylder 21 år. Kontoen kan tidligst udbetales, når barnet er fyldt 14 år.

Skulle man ønske, at overføre kontoen til en andet pengeinstitut før udløb, betales et dekort i henhold til gældende satser.

Kontovilkår
Udover Fasters "almindelige forretnings betingelser" gælder nedestående

 • Kontoen kan oprettes af enten forældre, bedste- eller oldeforældre
 • Kontoen er bundet i minimum 7 år
 • Kontoen kan frigives fra barnet fylder 14 år og til udgangen af at barnet fylder 21 år - frigivesesdatoen aftales ved oprettelsen og kan ikke efterfølgende ændres
 • Ingen begrænsninger for indskud
 • Indskud er uigenkaldelig
 • Tillskrevne renter er skattepligtig for gave modtager, medmindre gave giver er forældre og gave modtager ikke er fyldt 18 år. I så fald er tilskrevne renter skattepligtige hos forældrene, indtil gave modtager fylder 18 år.
 • Tilskrevne renter kan frit hæves
 • Renten er variabel og tilskrives årligt bagud
 • investerings mulighed fra kontoen 
 • Ved gavegivers dødsfald kan status som gave giver overtages af en evt. efterlevende ægtefælle. Såfremt gavegiver ikke er forældre. kan status som gavegiver overtages af et af barnets forældre
 • Kontoen kan ikke flyttes til et andet pengeinstitut uden gavegivers eller myndig gave modtagers skriftlige samtykke. en værge for en umyndig gave modtager, kan ikke uden gavegivers skriftlige samtykke flytte kontoen til et andet pengeinstitut
 • Ved overførsel til andet pengeinstitut før udløb betales dekort af det overførte beløb

En boligopsparing er for dig, der ønsker at spare op til at købe en bolig.

Formålet med denne konto er, at lave en opsparing, hvor den anvendes til anskaffelse eller forbedring af helårsbolig for kontohaveren. Den kan også anvendes i forbindelse med indskud i en lejlighed.

På kontoen kan der maksimalt indskydes kr. 25.000,- årligt. Kontoen er til dig, som er 15 år, men endnu ikke fyldt 40 år.

Kontovilkår
Udover Fasters "almindelige forretnings betingelser" gælder nedestående

Boligopsparingen oprettes med henblik på

 • Køb af grund til opførelse af egen helårsbolig
 • Opførelse eller køb af egen helårsbolig
 • Betaling af indskud eller forudbetaling af husleje i forbindelse med indgåelse af lejemål i helårsbolig
 • Køb af aktie- eller andelsbevis(er), der nødvendigt for overtagelse af lejemål i helårsbolig
 • Forbedring eller udvidelse af bestående helårsbolig for kontohaveren

Oprettelse og indskud

 • Kontoen kan oprettes af alle mellem 15 og 40 år
 • Kun én boligopsparing pr. kunde
 • På kontoen skal der de første 3 år indbetales minimum 1.200 kr. og maksimum 25.000 kr. årligt. Der kan maksimalt indbetales 250.000 kr. i alt
 • Renten er variabel og tilskrives årligt bagud

Rabat

 • Hvis der samtidig med udbetaling fra opsparingen etableres et lån hos os eller i Totalkredit ydes en rabat på stiftelses provisionen på op til 1.000 kr.

Udbetaling

 • Kan tidligst udbetales 3 år efter den første indbetaling og senest ved kontohavers fyldte 50. år
 • Sker ved dokumentation for at det udbetalte beløb benyttes til et af ovenstående formål
 • Såfremt kontohaver efter 2 års opsparing har haft udgifter til et af de nævnte formål, kan det opsparede beløb udbetales efter 3 års periodens udløb under forudsætning af, at opsparingen fortsætter i det 3. opsparingsår
 • Hvis kravene om indskud ikke overholdes eller hvis opsparingen ikke anvendes til overnævnte boligformål, frigives det opsparede beløb mod betaling af dekort (Dog tidligst 3 år fra første indskud). Deludbetaling til ikke-boligformål kan ikke finde sted

Kontoen kan anvendes som din forbrugskonto, hvor du kan tilknytte forskellige korttyper. Du kan også vælge, at anvende den som en ekstra konto. Saldoen må dog til enhver tid max. udgøre kr. 100.000,-

 

KONTOVILKÅR
Udover vores ”Almindelige forretningsbetingelser” gælder følgende:

 • Kontoen kan oprettes af alle under 30 år
 • Der kan oprettes GRATIS Netbank og Mobilbank til kontoen
 • GRATIS kort til kontoen, i henhold til gældende regler
 • Der kan tilmeldes Betalingsservice aftaler til kontoen
 • Fra 18 år kan der oprettes en kredit på kontoen til en yderst favorabel rente – se den aktuelle rentesats på vores hjemmeside
 • I perioden fra 13 til 15 år sættes der TURBO på kontoen med en ekstra rente på 2 % p.a., hvis en af barnets forældre er kunde og har Nemkonto hos os. Ellers tilbydes den almindelige Top-konto.
 • Renten er variabel og tilskrives årligt bagud
 • Saldoen må til enhver tid max. udgøre kr. 100.000

Lad mig hjælpe

Jeg har mere end 30 års erfaring.

Yvonne Lystbæk,
Kundemedarbejder

Som kunde hos Faster får du ...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig ...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.