Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos’ holdning til Bitcoin og andre kryptovalutaer

Der har de senere år været en del fokus på kryptovalutaer, som fx Bitcoin, i medierne samt blandt forbrugere og investorer.

Bitcoin er, i modsætning til andre traditionelle valutaer, hverken reguleret eller underlagt beskyttelsesregler i lovgivningen på dansk eller europæisk plan, og Finanstilsynet har samtidig udtalt, at Bitcoin ikke er omfattet af eksisterende regler. Bitcoin har ikke den investor- og forbrugerbeskyttelse, der typisk er forbundet med almindelige valutaer og investeringer.

Bitcoin kan være svære at spore, og denne mangel på gennemsigtighed og den ovennævnte manglende myndighedskontrol har gjort kryptovalutaer til genstand for ulovlige aktiviteter, blandt andet har kryptovalutaer gentagne gange været anvendt til kriminelle formål som fx hvidvask.

 

Faster Andelskasse og Andelskasses Oikos’ holdning til kryptovalutaer er meget klar: Vi er generelt negativ over for kryptovalutaer, og vi fraråder på det kraftigste vores kunder at investere i disse.

Da prisudsvingene er store, og handel med kryptovaluta ikke er omfattet af finansiel regulering, og forbrugerne derfor ikke nyder godt af den forbrugerbeskyttelse, der er forbundet med regulerede finansielle produkter, risikere forbrugerne at tabe en stor del af eller hele deres investering. Det samme gælder finansielle instrumenter, som giver eksponering mod kryptovaluta. Hertil kommer, at det er umuligt at overholde hvidvasklovgivningen i forbindelse med håndtering af kryptovaluta.

Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos medvirker på dette grundlag ikke til håndtering af kryptovaluta af nogen art, herunder overførsler af penge, eksponering mod kryptovaluta, medvirken til udbetaling af gevinster eller andet. Opdages forsøg på transaktioner eller handlinger, der involverer kryptovaluta, vil disse blive standset.

 

Spørgsmål kan stilles til Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos’ hvidvaskansvarlig, på telefon 96487018 eller pr. mail aml@faster.dk

Som kunde hos Faster får du...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.