Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos’ holdning til Bitcoin og andre kryptovalutaer

Der har de senere år været en del fokus på kryptovalutaer, som eksempelvis Bitcoin, i medierne samt blandt forbrugere og investorer.
Vi opfordrer vores kunder til at læse hele dette indlæg inden køb eller evt. salg af kryptovaluta i forhold til deres kundeforhold i Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos.

Kryptovaluta og Bitcoin er, i modsætning til andre traditionelle valutaer, hverken reguleret eller underlagt beskyttelsesregler i lovgivningen på dansk eller europæisk plan, og Finanstilsynet har samtidig udtalt, at Bitcoin (og kryptovalutaer) ikke er omfattet af eksisterende regler. Bitcoin har desuden ikke den investor- og forbrugerbeskyttelse, der typisk er forbundet med almindelige valutaer og investeringer.

Omvendt repræsenterer Bitcoin og kryptovalutaer digital innovation inden for finansielle services. Der er i disse år et betydeligt globalt marked for Bitcoins/kryptovalutaer, og at mange kunder finder kryptovalutaer interessante. Blockchain-teknologien, som bitcoin og andre kryptovalutaer er baseret på udvikles i disse år, men det ændrer ikke at Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos fortsat har en meget forsigtig tilgang til området.

Årsager til vores forsigtige tilgang til kryptovaluta er følgende:

  • Bitcoin kan være svære at spore, og denne mangel på gennemsigtighed og den ovennævnte manglende myndighedskontrol har gjort kryptovalutaer til genstand for ulovlige aktiviteter, blandt andet har kryptovalutaer gentagne gange været anvendt til kriminelle formål som fx hvidvask.
  • Handel med kryptovalutaer har ikke altid tilstrækkelig gennemsigtighed, hvilket besværliggør Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos’ forpligtelser som finansiel institution i forhold til at bekæmpe økonomisk kriminalitet og hvidvask.
  • Der er kun delvist omfattet af finansiel regulering, og forbrugerne opnår derfor ikke altid den forbrugerbeskyttelse, der er forbundet med regulerede finansielle produkter.
  • Kursdannelsen på kryptovalutaer er desværre meget uigennemsigtig og er præget af meget store udsving
  • Investor har oftest begrænset indsigt i, hvordan markedet udvikler sig, og hvad der driver kursen.
  • I forhold til vores ønske om en løbende mere grøn andelskasse betyder transaktioner med nogle kryptovalutaer meget store mængder computerkraft, og dette er derved yderst energikrævende, og det passer derved ikke med vores egne grønne ambitioner og at fremme en bæredygtig udvikling sammen med vore kunder for fremtiden.

Af bl.a. disse årsager er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at handle kryptovalutaer eller finansielle instrumenter baseret på kryptovalutaer via handelsplatforme, som Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos er tilknyttet.

Vi fraråder derfor, som klart udgangspunkt, vores kunder at investere i kryptovaluta. Vi tilbyder derfor overhovedet ikke investeringsrådgivning om kryptovalutaer eller finansielle instrumenter baseret på kryptovalutaer.

Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos følger løbende udviklingen inden for kryptovalutaer, og skulle med at markedet for kryptovalutaer bliver mere modent , gennemsigtigt og bedre reguleret, vil vi evt. på et senere tidspunkt genoverveje vores holdning.

Kreditkorttransaktioner og indskud relateret til kryptovalutaer
Hvis man som kunde ønsker at indskyde midler, der stammer fra investeringer i kryptovalutaer, vil vi behandle dem på samme måde som indskud af midler fra andre typer investeringer. I overensstemmelse hermed vil vi muligvis acceptere indskuddet, såfremt det overholder gældende lovgivning, bl.a. i forhold til hvidvaskslovgivningen og vi følger procedurerne til forebyggelse af hvidvask, dvs. dokumentationskrav skal være tilstrækkelige. Dvs. at man som kunde bl.a. skal kunne dokumentere følgende:

  • Dokumentere at beløbet tilhører personen juridisk.
  • Dokumentere hvor pengene til den løbende investering kom fra (løn, opsparing o.lign.)
  • Dokumentere den løbende ”opsparing” i kryptovalutaer (eksempelvis via udskrifter)
  • Dokumentere størrelsen af udbetalingen er korrekt

(Ovenstående er ikke en udtømmende liste, men et eksempel)

Vi blokerer ikke brugen af et kreditkort udstedt af Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos i forbindelse med handel, men Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos medvirker på dette grundlag ikke til håndtering af kryptovaluta af nogen art, herunder overførsler af penge for kunder til køb af kryptovaluta.

Spørgsmål kan stilles til den hvidvaskansvarlige for Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos, på telefon 96487018 eller pr. mail aml@faster.dk

Som kunde hos Faster får du ...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig ...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.