Investering

Investeringer kan få din formue til at gro

Som udgangspunkt kan du selv vælge, hvordan du ønsker at investere dine penge. Dog kan der forekomme begrænsninger i forhold til gældende lovregler, men det kan vi hjælpe dig med at gennemgå.

Når der er tale om investering i værdipapirer, er der flere ting at tage stilling til. Du skal blandt andet tænke på risikoen ved investeringen, din investeringshorisont (tiden til du skal bruge dine penge) og investeringsstrategi, hvilket bl.a. betyder, at du skal overveje, hvilke papirer du vil investere i. Det er derfor vigtigt at afpasse dine investeringer efter dine behov. Hvornår du ønsker at anvende pengene, og hvor stor risiko der ønskes på investeringerne.

Derfor hjælper vi dig gerne med at investere børneopsparingen, pensionen eller hvad det nu måtte være.

Gennemførsel af en ordre

Som udgangspunkt modtages ordre pr. mail eller besked i Netbank. Alternativt kan ordre modtages pr. tlf. Bemærk, at disse samtaler ifølge MIFID II reglerne skal optages.

Du finder Fasters gebyrer for handel med værdipapirer og opbevaring i depot ved at klikke her.

I forbindelse med ordre fra privatkunder skal der være registreret et National ID.

Handel med værdipapirer kræver bekræftelse af statsborgerskab (National ID)

Fra januar 2018 trådte nye EU-regler (MiFID II) om investorbeskyttelse i kraft. Her er det et krav, at private personer (kunder med CPR-nr.) overfor Faster Andelskasse bekræfter deres statsborgerskab for at kunne handle med finansielle instrumenter, herunder også investeringsforeningsbeviser, obligationer og aktier.

Har du et depot med værdipapirer, skal du derfor nu oplyse og bekræfte dit statsborgerskab, før der kan gennemføres handler på depotet.

Ovenstående gælder også for personer, der som beslutningstager handler på andres vegne.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Risikomærkning af investeringer

Før du investerer, læs her:
For at øge gennemskueligheden ved investering har Finanstilsynet fra 1. juli 2011 indført regler om, at alle pengeinstitutter skal oplyse deres kunder om, hvilken risikokategori deres investeringsprodukter tilhører, inden kunderne investerer i dem.
Risikomærkningen tager udgangspunkt i farverne grøn, gul og rød. Hensigten er, at farverne skal afspejle risikoen for tab ved en investering i et givent produkt, samt hvor let eller svært det er at gennemskue kompleksiteten i det enkelte produkt.


I den grønne kategori indgår de typer af investeringsprodukter, der betragtes som relativt enkle. Kategorien omfatter blandt andet obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille. Det er eksempelvis danske stats- og realkreditobligationer.


I den gule kategori indgår de typer af investeringsprodukter, der har en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori. I lighed med den grønne kategori er der her tale om enkle produkter. Den gule kategori omfatter eksempelvis børsnoterede aktier og investeringsbeviser.


I den røde kategori indgår de typer af investeringsprodukter, som enten er svære at gennemskue, eller er forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb. Et eksempel på et investeringsprodukt i den røde kategori kunne være strukturerede obligationer samt finansielle kontrakter såsom terminsforretninger og optioner.

--------------------------------
Se en oversigt over, hvilken farve de enkelte investeringsprodukter har fået.
Vær opmærksom på følgende omkring risikomærkningen:
• Risikomærkningen erstatter ikke den almindelige investeringsrådgivning, men supplerer den kun.
• Risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at det indtræffer.
• Muligheden for at opnå et positivt afkast ved en investering tages ikke med i betragtningen ved kategoriseringen.
• Der ses bort fra tidshorisonten for en investering.
• Der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt portefølje, og den
risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, som indgår i din portefølje.
Risikokategori på investeringsprodukter (PDF 22,7KB)

Regler for handel med værdipapirer

Der gør sig nogle regler gældende, når du ønsker at investere. De kan ses under vilkår, regler & betingelser for Faster

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til investeringsforeninger, vores samarbejdspartnere, gebyrer, eller værdipapirer og investeringer i al almindelighed, er du altid velkommen til at kontakte os.

Investeringsforeningsbevis

Hvis du ikke selv har den store interesse i at følge dine investeringer, kan en investeringsforening være det rette valg. Her sørger eksperter for dybdegående økonomiske analyser, og de har erfaring med investering i værdipapirer i hele verden.

Puljeinvest

Alt-i-en- løsningen til din pension

Med Lokal Puljeinvest kan du investere din pension enkelt og effektivt gennem vores pensionspuljer, som hver består af mange forskellige typer af værdipapirer.

Aktier – spændende?

Aktier er for alle, og hvis du alligevel skal i gang, så start her!

Læs de 3 fordele du kan få ved en aktiesparekonto her.

Prisændringer

Vi har samlet vores rentesatser og priser på produkter i en prisbog for private.
På den måde er det nemt for dig at skabe et overblik.

Investorbeskyttelse MIFID II

I forbindelse med MIFID II indfører vi en række forbedringer på investerings området, alene med det formål at give dig som investor bedre beskyttelse og bedre indsigt i dine investeringer. Du vil derfor i løbet af den næste tid få mere information omkring dine investeringer, bedre overblik over omkostningerne samt større indsigt i dine handler.

Som kunde hos Faster får du ...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig ...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.