Hvidvask og finansiering af terror

Nedenfor kan du læse hvad hvidvask er, og hvad vi konkret gør for ikke at blive anvendt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave, som vi i Faster Andelskasse tager meget alvorligt. Vi arbejder derfor løbende for at leve op til lovgivningen, og dermed til, at Faster Andelskasse ikke bliver anvendt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Hvad er hvidvask?

Hvidvask er et begreb, der dækker over handlinger, der har til formål at skjule penge, som stammer fra en ulovlig kilde. Kriminalitet som fx handel med narkotika, bedrageri eller skatteunddragelse kan indbringe store summer. De kriminelle vasker pengene hvide for at kunne bruge dem uden at afsløre de bagvedliggende kriminelle aktiviteter eller de involverede personer.

Hvad gør Faster Andelskasse?

Som pengeinstitut er vi forpligtet til at leve op til myndighedernes krav om grundigt kendskab til kunderne for at forebygge misbrug af det finansielle system. Det betyder, at vi har pligt til at skulle vide, hvem du er, og hvordan du som kunde har tænkt dig at bruge Faster Andelskasse, så vi kan forebygge, at andelskassen bruges til hvidvask eller terrorfinansiering.

Blandt andet

  • Skal vi fastslå din identitet
  • Indhente oplysninger om dit formål med at være kunde i Faster Andelskasse
  • Kende dit forventede forretningsomfang
  • Være opmærksomme på atypiske transaktioner
  • Identificerer mistænkelige transaktioner
  • Informerer de rette myndigheder, hvis en mistanke vedr. en transaktion ikke kan afkræftes.

Internationale pengeoverførsler

Ved internationale betalinger medsendes fuld information om afsenderen af betalingen. Det betyder, at vi medsender oplysninger om betaler, som skal følge betalingen hele vejen frem til modtageren. Formålet er at forebygge, undersøge og opspore hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Sanktioner og forebyggelse af finansiering af terrorisme

Loven stiller krav om, at vi som pengeinstitut er med til at forebygge finansiering af terrorisme. En række forhold kan være med til at vække mistanke om terrorisme, det kan f.eks. være specifikke personer og organisationer, som giver anledning til nærmere undersøgelse samt mulig kontakt til rette myndigheder.

Spørgsmål om sanktioner og betalinger til og fra specifikke lande kan rettes til aml@faster.dk

Som kunde hos Faster får du ...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig ...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.