Aldersopsparing

Aldersopsparingen er en vigtig del af opsparingen til din alderdom og kombineres typisk med en ratepension og en livrente.

Aldersopsparing er en ikke skattebegunstiget opsparingsform, som udbetales skattefri på én gang eller i portioner. Udbetaling kan tidligst ske ved pensionudbetalingsalderen.
Der er begrænsning på, hvor meget du årligt kan indskyde på denne ordning afhængigt af din alder.

Kom gerne ind til os og hør nærmere ...

KONTOVILKÅR
Udover Fasters ”Almindelige forretningsbetingelser” gælder nedenstående:

  • Aldersopsparingen kan oprettes af alle personer under 75 år

  • Opsparingen indsættes på en konto, som anbringes kontant eller i værdipapirer

  • Indbetalingen afhænger af din alder

  • Indbetalingen er ikke fradragsberettiget

  • Afkast på kontoen bliver kun beskattet med 15,3%

  • Udbetaling af aldersopsparingen afhænger af oprettelsestidspunktet

  • Aldersopsparingen udbetales som et engangsbeløb, men kan deludbetales

  • Ved hel eller delvis ophævelse i utide betales en udgift på 20% til staten

  • Renten er variabel og tilskrives årligt bagud

Som kunde hos Faster får du ...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig ...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.