Aldersopsparing

Aldersopsparingen er en vigtig del af opsparingen til din alderdom og kombineres typisk med en ratepension og en livrente.

Aldersopsparing er en ikke skattebegunstiget opsparingsform, som udbetales skattefri på én gang eller i portioner. Der kan indbetales kr. 28.600 (2015). Udbetaling kan tidligst ske pensionudbetalingsalder.

Afkastet på en aldersopsparing beskattes med 15,3% (2015)

KONTOVILKÅR
Udover Fasters ”Almindelige forretningsbetingelser” gælder nedenstående:

  • Aldersopsparingen kan oprettes af alle personer under 75 år

  • Opsparingen indsættes på en konto, som anbringes kontant eller i værdipapirer

  • Indbetalingen afhænger af din alder. Kontakt en kunderådgiver for at høre nærmere

  • Indbetalingen er ikke fradragsberettiget

  • Afkast på kontoen bliver kun beskattet med 15,3%

  • Udbetaling af aldersopsparingen afhænger af oprettelsestidspunktet

  • Aldersopsparingen udbetales som et engangsbeløb, men kan deludbetales

  • Ved hel eller delvis ophævelse i utide betales en udgift på 20% til staten

  • Renten er variabel og tilskrives årligt bagud

Brug for overblik i pensionen

Jeg hjælper dig med at skabe overblik i pensionen og hvordan den er bedst for dig.

Henrik Henriksen,
Rådgiver

Som kunde hos Faster får du...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.