Valgmøde i Valgkreds Øst

Det blev en fornøjelig aften på Picniq – Valbyparkens Spiseri, hvor formanden for bestyrelsen, Steen Dammark, først leverede formandens beretning. Det var en god og interessant gennemgang af de væsentligste områder for andelskassen – herunder en god tydeliggørelse af de mærkesager (værdier), som vores andelskasse ser som fortsat vigtige for vores fremtid.  

Efter formandens indlæg gav direktør Jan Kirkensgaard en gennemgang af regnskabet og tallene bag. Han fortalte også om en tilfreds ledelse i forhold til bl.a. andelskassens udvikling i basisindtjeningen og udlånsvækst. Ligeledes drøftede Jan, med de fremmødte, nødvendigheden af en stærk kapital, og der var opbakning til, at andelskassen arbejder videre med en styrkelse af kapital for at sikre fremtiden for andelskassen i mange år frem. 

Dagens vigtigste indlæg omkring andelskassen stod vores rådgivere (Henrik og René) for, og de gav en fin indflyvning i forhold til arbejdet med mærkesagerne – Finansiel inklusion af flygtninge og fattigdomsbekæmpelse. Der var gode spørgsmål fra salen, og man følte virkelig, at indlægget blev positivt modtaget.   

Afslutningen af valgmødet var – næsten traditionen tro – et spændende og yderst interessant indlæg af stifter og ejer af Finklusiv, Marie. Endnu engang følte alle, at det var et vigtigt og kompetent tilskud i forhold til den nødvendige integration af flygtninge i Danmark, og det var åbenlyst, at der mangler muligheder for oprettelse af erhvervskonti, når flygtninge vil opstarte egen virksomhed i Danmark.  

Derfor var det med stor stolthed, at værdien af samarbejdet kunne synliggøres - og det at vi i fællesskab har fået 87 flygtninge i gang som selvstændige de seneste godt to år. Derved har vi faktisk sparet samfundet for en offentlig udgift på minimum kr. 4,6 mio. Kr.   

Aftenen sluttede med valg til repræsentantskabet. Jørgen K. Thomsen og Kirstine K. Pors var på valg, og begge modtog gerne genvalg. Der var ingen modkandidater, og de blev dermed genvalgt. Et stort tillykke til dem. Sidst, men ikke mindst gav Steen Dammark en stor tak til medarbejderne for deres store indsats i det forgangne år og en stor tak til andelshavere og kunder for at bakke vores andelskasse så flot op. 


Som kunde hos Faster får du ...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig ...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.