Årsrapporter

Årsrapport 2022

Risikorapport inkl. solvensbehov 2022

Bæredygtighedsrapport 2022

 

Kære andelshavere og kunder i Faster Andelskasse (FasterOikos)

2022 blev et indtjeningsmæssigt tilfredsstillende år, når vi ser på vores basisindtjening. Det blev også et travlt år med mange spændende gøremål.

Vores afdelinger i både Astrup og København har igen leveret flotte resultater – både i form af flot vækst og gode tilbagemeldinger fra tilfredse kunder. Det er bemærkelsesværdigt, når det sker i et år, der er præget af uro i verden. Vi tror på, at vores unikke værdier tiltaler vores kunder i en tid, hvor verden er præget af kriser og uro.

Vi har igen en tilfredsstillende vækst i både indlån og udlån – og vel at mærke udlån til kunder med en sund kreditværdighed, hvilket vi naturligvis er godt tilfredse med.

Udlånsstigningen blev på 7,1 % i 2022. Den fine vækst betyder dog ikke, at vi slækkede på vores kreditkrav, idet vi er yderst bevidste om ikke at gå på kompromis med vores principper for kreditvurdering.

Der er igen i år arbejdet med vores mærkesager, og de er nu tydeliggjorte på vores hjemmesider – som for øvrigt snart smelter sammen til en fælles FasterOikos hjemmeside.

I forbindelse med vores arbejde med finansiel inklusion, har vi i de sidste to år modtaget 80 familier, hvilket vi ser som meget tilfredsstillende. Vi ser også på muligheden for at tilbyde nye Oikoslån, hvor fattige og udsatte i eksempelvis afrikanske lande støttes via projekter i nærområder. Det kan være i form af arbejdspladser, uddannelse og vejledning i egne indsatser – et arbejde, som vi fortsætter ind i 2023.

Sammen med en del andre lokale og regionale pengeinstitutter fik vi i 2022 lavet en kundetilfredshedsundersøgelse. Vi blev en sikker nummer 2 – og dette med en bedre score end andre lokale pengeinstitutter. Det er vi selvfølgelig meget stolte af, men er mest stolte af vores kunder, som viser os tillid og tager sig tid til at besvare undersøgelsen.

Lokalt har vi igen støttet bredt og hjulpet mange projekter i gang – både på vores to friskoler i Herborg og Højmark, men også den lokale kommunale skole i Astrup har modtaget store støttebeløb til bl.a. En ny pannabane. Herudover har vi støttet op omkring projekter i hele nærområdet – håndboldklubben i Rækker Mølle, på banen i Borris, julebelysningen i Faster, Astrup og Ejstrup for blot at nævne nogen enkelte.

Vi kan med rette sige, at vi – både som lokal og ansvarsbevidst andelskasse, såvel som en andelskasse med fokus på de svage i samfundet – glæder os over stor interesse fra flere nye kunder, og deres lyst til at være en del af dette sammenhold omkring andelstanken.

Vi mærker at kunderne påskønner, at vi involverer os i mærkesager som blandt andet lokal foreningsstøtte, inklusion, flygtninge m.m. Vi kan love, at dette også fortsætter i fremtiden.

Den store opbakning fra vores kunder bekræfter os i vores fortsatte selvstændighed, hvilket betyder meget for medarbejdere, direktion, bestyrelse og repræsentantskab. Vi vil derfor slutte af med det lille store ord: TAK.

Spørgsmål?

Er der noget, der giver anledning til tvivl, er du velkommen til at kontakte mig.

Jan Kirkensgaard,
Direktør

Som kunde hos Faster får du ...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig ...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.