Årsrapporter

Herunder kan du læse årsrapporten for 2023.

Årsrapport 2023

Risikorapport inkl. solvensbehov 2023

Bæredygtighedsrapport 2023

 

Kære andelshavere og kunder i FasterOikos (Faster Andelskasse)

2023 var et tilfredsstillende år for FasterOikos og med baggrund i blandt andet basisindtjeningen udviser 2023 et flot resultat. Igen i 2023 leverede begge vores afdelinger i Astrup og i København en god vækst fra både eksisterende og nye kunder.

Som nævnt ovenfor levererede FasterOikos for 12. år i træk et fint resultat – et resultat, som er noget højere, end det vi er vant til. Resultatet er skabt ved god indtjening på vores overskudslikviditet og fra stigende renter på udlån, men også i et år, hvor vi overordnet set holdt vores gebyrer i ro.

Resultatet er meget væsentligt i forhold til vores ønske om selvstændighed. EU og Finanstilsynet kræver, at de danske pengeinstitutter har en solid egenkapital og et stærkt kapitalberedskab. Resultatet skal derfor lægges til vores kapital for at overholde de stadigt stigende kapitalkrav til den finansielle sektor.

2023 betød en rigtig fin vækst i både udlån og indlån - og vel at mærke med et udlån til kunder med en sund kreditværdighed, hvilket vi naturligvis er godt tilfredse med. Faktisk kunne vi se, at kundernes bonitet steg en anelse i 2023. Udlånsstigningen blev på 8,93% i 2023 og indlånsstigningen 6,83%.

Året er gået med blandt andet to inspektioner fra Finanstilsynet (ordinær inspektion og hvidvask inspektion). Begge var med få påbud, som vi selvfølgelig arbejder med at få opfyldt. Overordnet set er vi tilfredse med de forholdsvis få påbud, som Finanstilsynet fandt anledning til at give til FasterOikos. Vi tager det som et klart udtryk for, at vi ved vores tilgang overholder gældende regler både i forhold til den normale drift og på hvidvaskområdet. Inspektioner fra Finanstilsynet tager rigtig mange arbejdstimer fra den daglige drift, hvorfor to inspektioner synes voldsom for et pengeinstitut i vores størrelse.

Lokalt har vi støttet bredt og hjulpet mange lokale projekter i gang – både på vores to friskoler, men også den lokale skole i Astrup. Herudover har vi støttet op omkring projekter i hele nærområdet – minilandsstævnet i Astrup, samt ved næsten alle lokale sportsklubber.

Vi har i 2023 arbejdet med finansiel inklusion og har nu modtaget over 100 familier ved udgangen af 2023. Det ser vi som meget tilfredsstillende. Samtidig arbejder vi videre med muligheden for at tilbyde Oikoslån igen.

Vi kan igen med rette sige, at vi – både som lokal og ansvarsbevidst andelskasse, såvel som en andelskasse med fokus på de svage i samfundet – glæder os over stor interesse fra flere nye kunder, og deres lyst til at være en del af dette sammenhold omkring andelstanken.

Vi kan mærke at kunderne påskønner, at vi involverer os i mærkesager, blandt andet lokal foreningsstøtte, inklusion, flygtninge med mere. Vi kan love, at dette også fortsætter i fremtiden.

Den store opbakning fra vores kunder bekræfter os i vores fortsatte selvstændighed, hvilket betyder meget for medarbejdere, direktion, bestyrelse og repræsentantskab. Vi vil derfor igen slutte af med det lille store ord: TAK.

 

Spørgsmål?

Er der noget, der giver anledning til tvivl, er du velkommen til at kontakte mig.

Jan Kirkensgaard,
Direktør

Som kunde hos Faster får du ...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig ...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.