Hvidvask og terrorfinansiering

Faster er engageret i at efterleve samtlige krav, som stilles til pengeinstitutsektoren omkring hvidvask og terrorfinansiering.

Faster er ikke særlig aktiv på områder som formueforvaltning, national og international betalingsformidling, valutahandel, fondshandel, værdipapirforvaltning. Det betyder dog ikke, at der ikke er en vis risiko for, at kunder udnytter banken til hvidvask af penge og terrorfinansiering.

Ligeledes købes hovedparten af ovennævnte ydelser via samarbejdspartnere, som også har en lovmæssig korrekt fokus på ovenstående.

Vores risiko tages alvorlig, og der er i Faster et klart fokus på de eksisterende regler for Know Your Costumer (KYC) og Anti Money Laundering (AML) samt reglerne til hindring af terrorfinansiering.

Fakta om Anti Money Laundring (AML):

Hvidvaskning er en eller flre økonomiske transaktioner, der foretages med henblik på at skjule, at en indtægt stammer fra en kriminel handling, f.eks. salg af narkotika, underslæb, mandatsvig, afpresning, tyveri eller røveri.

Hvidvaskning har således til formål, at forandre de illegale, sorte penge til legale, hvide penge, som kan anvendes normalt.

Danske banker, advokater, revisorer, ejendomsmæglere m.fl. er forpligtet til at kontrollere kunders identitet og indberette mistænkelige transaktioner til politiet SØK.

Legitimation:

Faster er forpligtet til at overholde reglerne i hvidvaskloven. Loven forpligter Faster til at indhente identificerende oplysninger på vores kunder og kende kundens forventede forretningsomfang, med henblik på at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter yderligere Faster til at opbevare de indhentede oplysninger.

Legitimationskrav gælder også nuværende kunder.

Selvom du har været kunde hos os i flere år, kan du godt blive bedt om, at indlevere yderligere dokumentation, for eksempel om virksomhedens ejerforhold.

Med hensyn til den yderligere dokumentation, der er nødvendig for nuværende kunder, vil din virksomhed om nødvendigt blive kontaktet med beskrivelse af, hvordan din virksomhed skal forholde sig.

Fasters forpligtigelser til at kende sinde kunder i henhold til hvidvaskloven fremgår af lovens § 12. Du kan læse bestemmelsens ordlyd, samt yderligere information på finanstilsynets hjemmeside.

Danmark har på nuværende tidspunkt, et lavt niveau af økonomisk kriminalitet, og risikoen for transaktioner med pengehvidvaskningsøjemed eller til terrorfinansieringsformål er, for øjeblikket, begrænset.

Dette er konklusion af FAFT (Financial Action Task Force) om Danmark.

Faster er opmærksom på, at der altid er en vis risiko som pengeinstitut for at blive misbrugt af kriminelle under dække af et kundeforhold. Dette indebærer, at vi hele tiden arbejder på, at forbedre mulighederne for at opdage og derefter indberette eventuelle forsøg på at bruge banken til afvikling af transaktioner med kriminel baggrund.

Faster anvender TietoEnators produkt ProScan til scanning af nyoprettede kunder, kundedatabasen, samt betalinger.

Denne scanning foretages mod følgende overvågningslister:

FATFs overvågningsliste. The Financial Action Taskforces liste over Non Cooperating Countries and Territories.

EU's overvågningsliste. The European Union Common Foreign & Security Policy. Consolidated list of persons, Groups and entities subject to EU Financial sanctions.

OFACs overvågningsliste. The United States Department of Treasury Office of Foreign Assets Controls liste over Specially Designated Nationals and Blocked Persons.

Links til relevant information og regler omkring hvidvask

FATF (Financial Action Task Force) om Danmark

Finanstilsynet omkring hvidvask og terrorfinansiering - links og reglerom hvidvask.

Finanstilsynet lovsamling omkring hvidvask og terrorfinansiering.

Know Your Customer (KYC)

Anto Money Laundring (AML)

Som kunde hos Faster får du ...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig ...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.