Stor opbakning til årets generalforsamling

Torsdag den 21. marts 2024 blev der afholdt generalforsamling for FasterOikos samt valgmøde i Valgkreds Vest.

255 andelshavere og kunder havde fundet vej til Aktivitetshuset i Astrup, og det blev en smagfuld og fornøjelig aften.  

Aftenen startede med lækker 3-retters menu fra Louises Catering. Serveringen stod 18 lokale frivillige fra Aktiv Faster for. Det var helt i andelskassens ånd, at der, også sådan en aften, blev støttet op om en lokal frivillig drevet forening.  

Med fyldte maver påbegyndtes aftenens lidt pressede program. Formanden for bestyrelsen, Steen Dammark Nielsen, leverede årets beretning. Det var en spændende gennemgang af de væsentligste områder for andelskassen – herunder med fokus på, hvordan vi bedst muligt kan sikre andelskassens styrke i fremtiden.  

Herefter gennemgik direktør Jan Kirkensgaard årsregnskabet, igangværende arbejde med mærkesager og forventninger til 2024.  

Valg til Valgkreds Vest blev gennemført ved kampvalg, idet der stod 7 kandidater klar til at besætte 6 pladser i repræsentantskabet. Karl Ejler Andersen, Jan Bank Vestergaard, Jakob Bonde og Jørgen Søndergaard Madsen blev genvalgt til repræsentantskabet. Mette Hindkjær og Morten Lund Andersen blev valgt som nye repræsentantskabsmedlemmer.  

Et større punkt på dagsordenen var forslag til vedtægtsændringer. Ændringerne betyder overordnet set, at der gives mulighed for at udvide andelskapitalen, så FasterOikos kan stå stærkere i fremtiden. Kevin Ehmsen gennemgik sammen med Jan Kirkensgaard forslaget.   

Ændringen blev stemt igennem ved håndsoprækning med 530 stemmer for og 4 stemmer imod (via fuldmagter og fremmødte andelshavere). Ifølge vedtægternes § 10, stk. 6, sker afstemninger omkring vedtægtsændringer ved håndsoprækning, medmindre dirigenten, bestyrelsen eller én af de fremmødte stemmeberettigede andelshavere forlanger skriftlig afstemning.  

I forhold til de fremmødte andelshavere samt indleverede fuldmagter, skulle omkring 100 stemme mod forslaget, for at ændringerne ikke ville kunne vedtages. Det var afstemt med bestyrelsen, at hvis mere end 30 personer ved håndsoprækning stemte imod, ville man gå til skriftlig afstemning. Ingen af de fremmødte markerede ved håndsoprækning ønske om skriftlig afstemning.  

Efterfølgende har bestyrelsen fået henvendelser fra enkelte andelshavere, som beder bestyrelsen overveje, om afstemning af vedtægtsændringer bør foregå skriftligt. Dette tager bestyrelse og repræsentantskab op til drøftelse på et kommende møde.  

Aftenens højdepunkt – for mange – var indlæg fra Jesper Steinmetz. Han gav et meget spændende indblik i den amerikanske kultur og hans perspektiv på det kommende præsidentvalg.  

Afslutningsvis blev der fælles sunget "Du kom med alt det, der var dig". Sammenholdet og opbakningen omkring FasterOikos var ikke til at tage fejl af.

 

Der var flot pyntet op ude og inde.

 

Der var stor opbakning til årets generalforsamling.
Borde og pynt stod snorlige og indbød til en festlig aften på bedste vis.

 

FasterOikos bød velkommen med bl.a. helt nye roll-ups.

 

Aftenen startede med lækker 3-retters menu fra Louises Catering.

 

Her ses flere lækkerier fra Louises Catering.

 

Formanden for bestyrelsen, Steen Dammark Nielsen, leverede årets beretning.

 

Direktør Jan Kirkensgaard gennemgik årsregnskabet, igangværende arbejde
med mærkesager og forventninger til 2024.

 

Citat fra powerpoint: "Selvstændigheden er ikke til diskussion".

Et større punkt på dagsordenen var forslag til vedtægtsændringer.
Kevin Ehmsen gennemgik, sammen med Jan Kirkensgaard, forslaget. 

 

Medarbejderne fra FasterOikos var stemmetællere.

 

Aftenens højdepunkt – for mange – var indlægget fra Jesper Steinmetz.

 

Jesper Steinmetz gav et meget spændende indblik i den amerikanske kultur.

 

Serveringen stod 18 lokale frivillige fra Aktiv Faster for.

 

Se medlemmerne af repræsentantskabet her

Læs mere om køb af kapitalandele her

Som kunde hos Faster får du ...

ikon
Nærhed og indlevelse

Forståelse for dine forventninger og behov.

ikon
Kompetent, relevant og hurtig ...

Rådgivning af dygtige medarbejdere, hvor du oplever tryghed og dine behov som midtpunkt.

ikon
Moderne tilgang

Vi gør en dyd ud af god personlig service, men tilbyder også selvbetjening via PC, tablet og smartphone.